Languages: English Croatian
Homepage
Tel : +385 1 3712 273; Fax : +385 1 3745 534
SEKCIJA HUMANE GENETIKE
Početna  >  Sekcija humane genetike
SEKCIJA HUMANE GENETIKE
Na Redovitoj godišnjoj Skupštini Hrvatskog društva biologa u zdravstvu održanoj 14. prosinca 2016. godine u Zagrebu usvaja se Kurikulum Europskih registriranih kliničkih laboratorijskih genetičara (ErCLG). ErCLG čiji je cilj priznavanje i prepoznavanje stručnih kompetencija na razini Europe stručnjacima koji se bave dijagnostikom iz područja citogenetike, genetike tumora, molekularne genetike i genetike metaboličkih / biokemijskih poremećaja.
 
Izvorni tekst Kurikuluma ErCLG dostupan je na poveznici: ErCLGCore Curriculum
 
 
Detaljnije informacije Europskog odbora za medicinsku genetiku Europskog društva za humanu genetiku dostupne su na poveznici: EBMG
 
Uvjeti za pristupanje ErCLG-u ovise o klasifikaciji zemlje iz koje stručnjak dolazi. Namjera je Hrvatskog društva biologa u zdravstvu primijeniti smjernice ErCL za sustav izobrazbe/specijalizaciju usklađenu s kurikulumom Europskog društva za humanu genetiku, tekako bi se kvaliteta rada ujednačila i dostigla europsku razinu.Nadalje, namjera Hrvatskog društva biologa u zdravstvu je biti stručna poveznica između Europskog odbora za medicinsku genetiku i Ministarstva zdravstva u provođenju postupaka regulacije specijalista iz kliničke laboratorijske genetike, europski prepoznate profesije.
Upravni odbor Društva predlaže osnivanje Sekcije humane genetike kako bi se moglo dalje krenuti s ostvarivanjem zadanih ciljeva.
 
Na izvanrednoj skupštini Hrvatskog društva biologa u zdravstvu održanoj 23. veljače 2017. godine u Zagrebu osnovana je Sekcija humane genetike s ciljem promicanja njene važnosti, pokretanja regulacije visokoobrazovanih znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine u Republici Hrvatskoj, prihvaćajući i provodeći kontrolu njihovih kompetencija definiranih od strane Europskog društva za humanu genetiku. Veliki broj članova Hrvatskog društva biologa u zdravstvu radi u području humane genetike provodeći najzahtjevnije i najsloženije dijagnostičke metode.
Također se usvaja Kodeks profesionalne etike za kliničke laboratorijske genetičare u Europi, koji slijedi na poveznici.
 
 
Profesija specijalizacije kliničke laboratorijske genetike obuhvaća sve segmente rada genetskih laboratorija koji su neophodni za podršku pacijentima ili obiteljima koje vode specijalisti kliničke genetike, ali i drugi specijalisti iz medicinskih područja pedijatrije, porodništva, kliničke onkologije, endokrinologije itd. Specijalisti kliničke laboratorijske genetike moraju izuzetno dobro znati procese rada u genetskim laboratorijima, te interpretaciju rezultata, u područjima naslijeđenih i stečenih genetskih poremećaja. Ova specijalizacija se prvenstveno odnosi na stručnjake sa završenim sveučilišnim studijem iz područja prirodnih znanosti (biolozi, kemičari) koji rade u zdravstvu.
 
Pozivamo stručnjake iz područja laboratorijske kliničke genetike, članove našeg Društva, ali i druge kolege koji rade u području humane genetike da se uključe u rad Sekcije.


Galerija slika
Lokacija
Linkovi