Languages: English Croatian
Homepage
Tel : +385 1 3712 273; Fax : +385 1 3745 534
O Nama
Početna  >  O Nama
HRVATSKO DRUŠTVO BIOLOGA U ZDRAVSTVU
Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu osnovano je 23. rujna 2013. godine u svrhu poticanja rješavanja hrvatske regulative iz područja prirodoznanstvenih struka u zdravstvu. Glavni cilj Društva je promicanje, razvitak i unapređenje biološke djelatnosti u zdravstvu u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i razvojem tehnologije.

Biološka djelatnost vrlo je važan dio dijagnostike, terapije i liječenja u zdravstvenoj djelatnosti. U zdravstvu biolozi rade u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima na visoko diferenciranim poslovima moderne medicine. Biološka djelatnost prožima sva područja zdravstvene skrbi, te je sastavni dio specijalističko/ konzilijarne zaštite u području pedijatrije, ginekologije i porodništva, endokrinologije, hematološke onkologije, neurologije, imunologije, infektologije, medicine rada, te drugih kliničkih područja medicine sa svrhom dijagnostike, procjene stanja i davanja mišljenja, te samostalnog sudjelovanja u terapijskom postupku.

Djelatnosti Društva su planiranje rada, stručno i znanstveno usavršavanje društva organiziranjem sastanaka, predavanja, tečajeva trajne edukacije i kongresa, informiranje javnosti o najnovijim spoznajama i postignućima iz područja biomedicinskih znanosti, razvijanje programa domaće i međunarodne suradnje te uključivanje u rad međunarodnih strukovnih udruženja radi promicanja kvalitete struke, izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima, jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, te razvijanje suradnje s nadležnim Ministarstvom zdravlja na području Republike Hrvatske u svrhu unapređenja i priznavanja struke medicinskih biologa i ostalih prirodoznanstvenih struka u zdravstvu.
Galerija slika
Lokacija
Linkovi