Languages: English Croatian
Homepage
Tel : +385 1 3712 273; Fax : +385 1 3745 534
Novosti
Početna  >  Novosti i obavijesti
2. Hrvatski simpozij biologa u zdravstvu

Poreč, Valamar Diamant Hotel, 22. rujna 2018.

2. Hrvatski simpozij biologa u zdravstvu želi predstaviti znanstveni i stručni rad biologa na području medicinske biologije i javnog zdravstva. U bolničkim i javnozdravstvenim ustanovama, biolozi su članovi multidisciplinarnih timova u laboratorijima širokog kruga djelatnosti, od citogenetike, humane reprodukcije i kliničke embriologije, imunologije, imunogenetike, infektologije, molekularne dijagnostike, onkologije, patologije, tkivnog i staničnog bankarstva pa sve do zdravstvene ekologije i zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Svojim znanstvenim i stručnim radom biolozi su uspostavili biološku djelatnost u zdravstvu kao izuzetno važan i nezaobilazni dio brojnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Želja nam je okupiti čim veći broj biologa zaposlenih u zdravstvu, kako bi se sa svojim područjem i rezultatima rada međusobno upoznali, razmijenili iskustva i nadogradili znanja. Održavanjem Simpozija u okviru Hrvatskog biološkog kongresa želja nam je rad biologa u zdravstvu predstaviti i kolegema biolozima drugih specijalnosti i područja rada, kao i upoznati studente s mogućnostima rada u zdravstvenom sustavu.

Tematske cjeline simpozija:
1. Transplantacijska medicina – imunogenetika u transplantaciji organa i krvotvornih matičnih stanica
2. Banke tkiva i stanica- stanična terapija, banke jajnih stanica i spermija
3. Klinička embriologija- obrada muške neplodnosti, MESA i TESA, postupak ICSI
4. Humana genetika- prenatalna dijagnostika kromosomskih i genskih poremećaja, klasične i molekularne metode dijagnostike, metaboličke bolesti
5. Infektivne bolesti- molekularna dijagnostika hepatitisa i HIV-a, rezistencije virusa na lijekove, molekularna epidemiologija virusnih infekcija
6. Maligne bolesti- dijagnostički i prognostički testovi, praćenje odgovora na terapiju, nove spoznaje u patobiologiji malignih bolesti
7. Javno zdravstvo- mikrobiologija okoliša, zdravstvena ispravnost hrane, DDD
 
Facebook komentari
Galerija slika
Lokacija
Linkovi