ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rad biologa u Zavodima za javno zdravstvo uključuje rad u području zdravstvene ekologije i zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Djelatnost u području zdravstvene ekologije uključuje mikrobiološke analize hrane i vode te praćenje peludi u zraku. 
Zaštita od zaraznih bolesti podrazumijeva djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD), prije svega u planiranju i nadzoru DDD mjera i/ili u izvođenju DDD mjera. Te djelatnosti uključuju nadzor i praćenje zdravstveno značajnih člankonožaca i glodavaca, na prvom mjestu komaraca kao prijenosnika bolesti, izradu programa DDD mjera (suzbijanje komaraca i preventivna deratizacija) te provedbu stručnog nadzora nad DDD mjerama koje na prijedlog Zavoda donose gradovi, općine, županije (jedinice lokalne samouprave) te provedbu preventivnih i protuepidemijskih DDD mjera. Biolog uključen u ove djelatnosti ujedno je i odgovorna osoba za skladištenje, čuvanje i uporabu opasnih kemikalija.