LABORATORIJI ZA CITOLOGIJU I CITOMETRIJU
Rad biologa u laboratorijima za citologiju i citometriju podrazumijeva sudjelovanje u medicinskim postupcima dijagnosticiranja leukemija i limfoma protočnom citometrijom te
sudjelovanje u analizama pri transplantacijama srca i matičnih stanica. Za to je potrebno biti pripravan vikendima i po potrebi, sto je dosta cesto, raditi vikendima. Materijali s kojima radim znaju biti zarazni-HIV (rijetko), hepatitis češće.