LABORATORIJI ZA HUMANU REPRODUKCIJU I KLINIČKU EMBRIOLOGIJU
Rad biologa u laboratorijima za humanu reprodukciju i kliničku embriologiju uključuje konzultacije s pacijentima, pripreme medija za kulturu humanih gameta i embrija, izolacije oocita, dijagnostiku i obradu sjemena, izolaciju spermija iz tkiva testisa (TESE) te postupke MESE uz izvođenje ICSI-a, ocjenu kvalitete jajnih stanica te zametaka dobivenih postupcima IVF/ICSI-a, oplodnju, kulturu humanih embrija, krioprezervaciju (zamrzavanje i odmrzavanje humanih gameta i embrija u svim stadijima razvoja), prijenos embrija u maternicu žene.
Rad biologa u ovim laboratorijima podrazumijeva rad s infektivnim materijalom. Biolozi u ovoj djelatnosti sudjeluju u procesu liječenja koji uklučuje predimplantacijku genetsku dijagnostiku i screening.
 
U postupku liječenja neplodnosti nekog para gotovo 70% događanja se odradi u laboratoriju. Kvaliteta rada biologa u laboratorijima za humanu reprodukciju i kliničku embriologiju direktno utječe na ishod terapijskih postupaka.