HEMATOLOŠKO-CITOLOŠKO-KOAGULACIJSKI LABORATORIJ ZARAZNE BOLNICE
Rad biologa u hematološko-citološko-koagulacijskom laboratoriju zarazne bolnice podrazumijeva svakodnevno obavljanje laboratorijske dijagnostike što uključuje rad na automatskim analizatorima, mikroskopiranje krvnih preparata, te određivanje faktora koagulacije. Također uključuje nadzor nad hematološkim brojačima , reagensima i svim priborom potrebnim za, izvođenje lab. djelatnosti (kontrola i održavanje aparata, sustav provjere ispravnosti reagensa, kontrola optike mikroskopa, kontrola točnosti volumena pipeta).
Osim navedenih svakodnevnih poslova obavljaju se i:
- Kontrola kvalitete rada (unutarnja i vanjska)
- Evaluacija novih metoda i analizatora
- Izrada Priručnika o kvaliteti
- Usklađivanje radnog procesa sa zahtjevima struke
-  Revidiranje referentnih vrijednosti prema preporukama HKMB te s preporukama proizvođača i najnovijim literaturnim podacima
- Sudjelovanje u razmatranju novih potreba laboratorija i klinike u vidu nove opreme i novih dijagnostički pretraga
-  Konzultacije s liječnicima
- Edukacija novih kadrova, stažista, praktikanata, učenika i studenata
- Sudjelovanje u izradi propisa i provođenju standardnih mjera zaštite na radu
- Sudjelovanje u izradi , mijenjanju i prilagođavanju lab. informacijskog sustava
- Briga o zbrinjavanju kemijskog i drugih vrsta otpada
- Rad s otrovima.